Sanatsal Açıdan Dijital Medya Kültürüne Bakış

Sanat Tarihi’nin Günümüz Popüler Yapımlara Katkısı : Sanatsal Açıdan Dijital Medya Kültürüne Bakış

Sanat kavramı ilk olarak insan ırkının yeryüzünde var olmasıyla başlayan bir sürece dahildir. Avrupa’da Yüksek Paleolitik Çağ’da insanların ihtiyaçtan ötürü mağara duvarlarına çizdikleri motiflerde hayvan figürleri ve av sahnelerinin yer alması bu serüvene paralellik gösteren sanatsal eylemlere kaynaklık eder.

Değişen yaşam koşulları, imparatorluk kavramı ve  kültür değişimiyle beraber, sanata karşı bakış açısı genişletilerek estetiğin, güzelliğin ve tekniğin ön plana çıktığı bir alana açılır. Nesnel dünyanın öznel yansıması olarak kabul gören sanat, artık eski zafer kabartmalarına, kilise duvarlarını süsleyen resimlere, toplumsal ve günlük olayları konu alan yağlı boya resimlerine kadar  pek çok alanda yer edinmiştir.

Burjuvaların kendi portrelerini ressamlara yaptırarak reklamlarını yaptığı  ve sanatçının da bu reklam  aracılığı ile ustalığını sergilediği bir alan yaratılmıştır. Öte yandan saray ressamlığının giderek popülerleşmesi ve saraylarda sanatçılara verilen desteğin artmasıyla beraber üretimler artmış, içeriği ve kalitesinde artış yaşanmıştır. Üretim ve satış arttıkça sanat piyasası şekillenmeye başlayarak ve insanlığın doğuşu ile başlayan süreç günümüz Modern Sanat’a kadar uzanmıştır.

Sanat’ın yaşadığı bu evrim birçok sektörde olduğu gibi reklamcılığın da pazarlama stratejisi haline  dönüşmüştür. Çoğu reklamlarda sanat tarihine ilişkin çizgiler görmemiz mümkün. Kimi zaman reklam imgesinin tümü ünlü bir resmin benzeridir. Reklama çekicilik ve güçlülük katmak amacıyla ünlü ressamların resimleri kullanılarak izleyici cezbedilmeye çalışılır. Karaca markası reklam filmi için Barok döneme ait eserler üreten Hollanda’lı ressam Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosu ve tablonun tahminen bilinen hikayesini konu alarak sanat tarihine ilişkin imgeleri reklam stratejisi haline getirmiştir. Reklamlarda kullanılan sanatsal imgeler insanları üst kültüre ait olduğunu öykündürür. Bu bağlamda popüler bir kültür haline gelen sanat öğeleri, çağımız tüketicileri tarafından ilgi görmüş ve çoğu sektörün anlatım dili haline gelmiştir.

Sanatsal imgelerin evrimleşerek var olduğu diğer bir alan ise dijital medya’ dır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşımın kolaylaşması, sosyal ağlara erişim, dijital teknolojilerin ucuzlaması gibi etkenler insanları aktif birer kullanıcı haline dönüştürmüş ve tüm kullanıcıları birer içerik üreticisi haline getirmiştir. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen sanatsal öğeler, dijital medya alanına nüfuz ederek yeni anlatım biçimlerini de doğurmuştur.

Öte yandan popüler kültür ile beraber sosyal medya’da sanata dair içeriklerin hızla arttığı gözlemlenmekte. Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi süreç olarak bilinen Rönesans dönemine ait ünlü ressamların tabloları, sosyal medya kanallarında mizah olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kimi tablolara video hazırlanırken kimileri eğlenceli içerik olarak caps konusu olmuştur.

Michelangelo’nun Vatikan’da ürettiği ve en önemli eserlerden biri olan “The Creation of Adam“dan (Adem’in Yaratılışı) tablosu, İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu bunlara örnektir. Diğer bir popüler kültür ikonu haline gelen Meksikalı ressam Frida Kahlo dijital mecralarda sıkça karşılaştığımız bir ressamdır. Birçok mecrada (Youtube, Instagram, Sözlük, Web) Frida Kahlo’nun yaşamına ait içeriklerin servis edildiğini görüyoruz.

Özellikle son yıllarda sanat galerileri ve müzelerde kullanıma geçen Qr kodlar, sanat eserlerinde anlatılmak istenilenleri dijital mecralarda kolaylıkla ulaşılabilme imkanı sunmuştur.

Dijital medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte kişilerarası etkileşimin yüksek hızda gerçekleştiği, çoklu ortam yapısına sahip bir alan oluşmuştur. Bu alan yaratılırken sanat gibi birçok farklı disiplin kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır.

BİZE ULAŞIN


Yeşilce Mah. Yunus Emre Cad. 6/2 Kat: 1 Kağıthane İstanbul

T: 0 212 245 97 95   |   E: hello@conteus.co